Usługi dla klientów indywidualnych

  • Sporządzanie zeznań rocznych PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-O, PIT-38, PIT-28),
  • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego,
  • Sporządzanie zapytań do Ministra Finansów o interpretacje prawa podatkowego,
  • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej - Urząd Miasta, ZUS,
  • Wypełniane deklaracji VAT - REF - zwrotu podatku VAT z zagranicy,
  • Deklaracje dla osób zatrudniających opiekunkę(nianię) dla dziecka,
  • Deklaracje do PFRON - refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników niepełnosprawnych,
  • Deklaracje do PFRON - refundacja składek ZUS osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.