Usługi dla firm

 • Pełna księgowość,
 • Książki przychodów i rozchodów,
 • Ryczałt ewidencjonowany,
 • Ewidencja VAT,
 • Deklaracje podatkowe,
 • Naliczanie wynagrodzeń i rozliczenia z ZUS,
 • Elektroniczny przekaz deklaracji ZUS,
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji do US,
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji do PFRON - refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i składek ZUS dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Deklaracje o należnej opłacie produktowej,
 • Deklaracje o korzystaniu ze środowiska (np. opłata paliwowa),
 • Dokumentacje o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na zatrudnienie pracownika, na staż, i inne,
 • Reprezentujemy naszych Klientów przed organami podatkowymi, ZUS-em, GUS-em, PFRON-em.

Usługi kadrowe:

 • Listy płac,
 • Deklaracje ZUS,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Przygotowywanie różnego rodzaju umów: umów o pracę, zlecenie, dzieło,
 • Sporządzanie pozostałych dokumentów kadrowych.