Zakres świadczonych usług

Usługi dla firm:

 • Pełna księgowość,
 • Książki przychodów i rozchodów,
 • Ryczałt ewidencjonowany,
 • Ewidencja VAT,
 • Deklaracje podatkowe,
 • Naliczanie wynagrodzeń i rozliczenia z ZUS,
 • Elektroniczny przekaz deklaracji ZUS,
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji do US,
 • Elektroniczne wysyłanie deklaracji do PFRON - refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i składek ZUS dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Deklaracje o należnej opłacie produktowej,
 • Deklaracje o korzystaniu ze środowiska (np. opłata paliwowa),
 • Dokumentacje o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na zatrudnienie pracownika, na staż, i inne,
 • Reprezentujemy naszych Klientów przed organami podatkowymi, ZUS-em, GUS-em, PFRON-em.

Usługi kadrowe:

 • Listy płac,
 • Deklaracje ZUS,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • Przygotowywanie różnego rodzaju umów: umów o pracę, zlecenie, dzieło,
 • Sporządzanie pozostałych dokumentów kadrowych.

 

Świadczymy usługi dla osób indywidualnych:

 • Sporządzanie zeznań rocznych PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-O, PIT-38, PIT-28),
 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego,
 • Sporządzanie zapytań do Ministra Finansów o interpretacje prawa podatkowego,
 • Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej - Urząd Miasta, ZUS,
 • Wypełniane deklaracji VAT - REF - zwrotu podatku VAT z zagranicy,
 • Deklaracje dla osób zatrudniających opiekunkę(nianię) dla dziecka,
 • Deklaracje do PFRON - refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników niepełnosprawnych,
 • Deklaracje do PFRON - refundacja składek ZUS osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.
Informuję, że nie świadczymy usług w zakresie sporządzania deklaracji: RP-7, SD-Z2, SD-2.

Dodatkowe usługi:

 • Odbiór dokumentów w siedzibie klienta,
 • Pracujemy również na dokumentach otrzymanych drogą elektroniczną, pocztą, kurierem.