Strefa dla Klienta

Pliki do pobrania

Wzór faktury VAT  pobierz plik pdf pobierz plik do edycji
Wzór faktury dla nieVATowców pobierz plik pdf pobierz plik do edycji
Remanent, arkusz spisu z natury  pobierz plik doc pobierz arkusz liczący
Kwestioraniusz osobowy dla PRACOWNIKA ubiegającego się o zatrudnienie pobierz plik pdf pobierz plik do edycji
Kwestioraniusz osobowy dla ZLECENIOBIORCY ubiegającego się o zatrudnienie pobierz plik pdf pobierz plik do edycji
Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne pobierz plik pdf pobierz plik do edycji
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pobierz plik pdf pobierz plik do edycji
Lista obecności pracownika pobierz plik pdf pobierz plik do edycji