Strefa dla Klienta

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Wzór faktury VAT 

pobierz plik pdf

pobierz plik do edycji

Wzór faktury dla nieVATowców

pobierz plik pdf

pobierz plik do edycji

Wzór faktury z odwrotnym obciążeniem

pobierz plik pdf

pobierz plik do edycji

Remanent, arkusz spisu z natury 

pobierz plik doc

pobierz arkusz liczący

Kwestionariusz osobowy dla PRACOWNIKA ubiegającego się o zatrudnienie

pobierz plik pdf

pobierz plik do edycji

Kwestionariusz osobowy dla ZLECENIOBIORCY ubiegającego się o zatrudnienie

pobierz plik pdf

pobierz plik do edycji

Skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne

pobierz plik pdf

pobierz plik do edycji

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

pobierz plik pdf

pobierz plik do edycji

Lista obecności pracownika

pobierz plik pdf

pobierz plik do edycji