Promocje naszego Biura Rachunkowego

Promocja „Przyjdź do nas”

 1. Oferta specjalna dla nowych Klientów: przez jeden miesiąc korzystają Państwo z promocji za nasze usługi. W tym okresie opłata za usługi księgowe wynosi tylko 50% ceny.
 2. Warunkiem otrzymania promocji jest płatność w terminie za usługi Kancelarii Podatkowej.
 3. Promocja dotyczy umów zawartych z Kancelarią Podatkową na okres co najmniej 6 miesięcy.
 4. Promocji "Przyjdź do nas" i "Poleć nas" nie łączy się.
 5. W przypadku rozwiązania umowy po okresie krótszym niż 6 miesięcy, Klient zobowiązuje się do zwrotu rabatu wyszczególnionego na fakturze promocyjnej.
 6. Promocja "Przyjdź do nas" nie dotyczy prowadzednia ksiąg rachunkowych.

Promocja „Poleć nas”

 1. Promocja skierowana jest do dotychczasowych Klientów Kancelarii Podatkowej Tomecka Grażyna. Za polecenie naszych usług nowemu Klientowi, z którym zostanie zawarta umowa na stałą obsługę księgową bądź stałe doradztwo księgowe.
 2. W wyniku zawarcia umowy z nowym Klientem z polecenia klienta dotychczasowego, dotychczasowy Klient otrzymuje rabat w wysokości 50zł. Rabat naliczany jest z chwilą zapłaty za usługę przez nowego Klienta. 
 3. Minimalna wysokość opłaty dotychczasowego Klienta za usługi biura po udzieleniu rabatu, o którym mowa w pkt.2 wynosi 1 zł plus VAT.
 4. Warunkiem otrzymania promocji jest płatność w terminie za usługi Kancelarii Podatkowej.
 5. Promocji "Przyjdź do nas" i "Poleć nas" nie łączy się.

Promocja ​ 

Akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, organizowana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Więcej informacji na stornie www.startbiznesdp.pl oraz www.tomecka.com.pl/StartBiznes.