Ceny usług

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej (ryczałt) - od 70 zł 

 dodatkowo rabat 50% na start!

 • Sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Sporządzamy roczne deklaracje o wysokości osiągnietych przychodów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Sporządamy deklaracje VAT,
 • Sporządamy jednolity plik kontrolny (JPK),
 • Terminowo dostarczamy w/w deklaracje do odpowiednich organów podatkowych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Reprezentujemy w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
 • Sporządzamy deklaracje ZUS,
 • Oferujemy profesjonalne doradztwo podatkowe,
 • Ceny dotyczą księgowania do 20 dokumentów księgowych, opłata za każdy dokument powyżej 20-stego - od 1,50 zł.

Dopasowujemy się do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Ustal z nami zakres współpracy.

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) - od 145 zł dla zwolnionych z VAT;

od 155 zł dla VATowca

 dodatkowo rabat 50% na start!

 • Sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • Sporządzamy roczne deklaracje o wysokości osiągnietych dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Sporządamy deklaracje VAT,
 • Sporządamy jednolity plik kontrolny (JPK),
 • Terminowo dostarczamy w/w deklaracje do odpowiednich organów podatkowych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Reprezentujemy w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
 • Sporządzamy deklaracje ZUS,
 • Oferujemy profesjonalne doradztwo podatkowe.
 • Ceny dotyczą księgowania do 20 dokumentów księgowych, opłata za każdy dokument powyżej 20-stego - od 1,50 zł.

Zakrez współpracy ustalamy indywidualnie z Klientem, żeby móc sprostać Waszym oczekiwaniom.

Księgi Handlowe - od 1.200 zł 

W ramach obsługi pełnej księgowości m.in.:

 • Sporządzamy kalkulacje zaliczki na podatek dochodowy od osób prawncyh,
 • Sporządzamy sprawozdania finansowe,
 • Sporządamy zakładowy plan kont
 • Sporządamy deklaracje VAT,
 • Sporządzamy deklaracje ZUS,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Oferujemy profesjonalne doradztwo podatkowe.
 • Ceny dotyczą księgowania do 20 dokumentów księgowych, opłata za każdy dokument powyżej 20-stego - od 2,50 zł.

Dopasujemy się do Waszych oczekiwań. Zakres współpracy ustalamy indywidualnie z każdym Klientem.

Kadry i płace - od 25 zł 

Obsługa kadr i płac dotyczy pracowników / zleceniobiorców / wykonawców zatrudnianych na podstawie umów o pracę i umów cywilno-prawnych.

 • Przygotowujemy stosowne umowy dla pracowników / zleceniobiorców / wykonawców,
 • Prowadzimy akta osobowe,
 • Prowadzimy karty wynagrodzeń pracowników,
 • Sporządzamy PIT-11,
 • Prowadzimy dokumentację rozliczeniową i zgłoszeniową do ZUS,
 • Sporządzamy listy płac i rachunki,
 • Obliczamy wysokość wynagrodzeń, wysokość podatku PIT-4R / PIT-8AR oraz wysokość należnych ZUSów.

Inne usługi

 • Wysyłanie elektroniczne do MF gotowych plików JPK + deklaracji VAT sporządzonych przez przedsiębiorcę (klientów nieprowadzących księgowości w naszym biurze) - 50 zł,
 • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - od 200 zł,
 • Odbiór dokumentów raz w miesiącu z siedziby Klienta z Żor - 30 zł, poza Żorami - 6zł/km,
 • Deklaracje PFRON od 50 zł,
 • Deklaracje o korzystaniu ze środowiska (np. opłata paliwowa) - od 100 zł,
 • Deklaracja VAT-REF (zwrot VAT'u z zagranicy) - od 150 zł do 5 dokumentów + 5 zł za każdy kolejny dokument.
 • PIT-37, PIT-38 - 30 zł,
 • Rozliczenie PIT-36 z działalności - od 100 zł (dla Klientów biura 50 zł), 
 • Rozliczenie PIT-36 zagraniczne - od 40 zł,
 • Rozliczenie PIT-28 z działalności, najmu - od 30 zł,
 • + za każdy załącznik (PIT-O, PIT-M, ... ) - 5 zł,
 • Deklaracje za nianię - Jak zatrudnić nianię i nie opłacać składek - 20 zł.

   Jeżeli są Państwo zainteresowani usługami naszej Kancelarii Podatkowej prosimy wypełnić formularz zapytania ofertowego lub skontaktować się z nami telefonicznie albo e-mailowo aby pomóc nam sporządzić ofertę dostosowaną do Państwa oczekiwań.